Hoe wij kijken

Hoe wij kijken
De golven zijn de dagen.
De dagen van het jaar.
En het lijkt of zij vertellen.
Hoe het ons vergaat.
 
Maar de onderstroom.
Die niemand ziet.
Bepaalt de richting.
Op elk gebied.
 
Stef Bos - De Onderstroom
 

 

"Wij maken de onderstroom zichtbaar". Dat is wat we doen. Maar hoe dan? We nemen je graag mee in onze ziens- en werkwijze.

Vanuit een idee ontstaat een organisatie. Een organisatie krijgt vorm. Organisaties zijn net als organismen levend in een voortdurend veranderende omgeving. Puur.nu maakt samen met opdrachtgever dynamieken in de organisatie zichtbaar. Deze dynamieken, de zogenoemde bovenstroom en onderstroom, transformeren als ernaar gekeken wordt. We zoeken samen uit waar het stroomt, waar het knelt, waar chaos ontstaat en waar iets lijkt te stagneren of vastlopen. Door de boven- en onderstroom bij elkaar te brengen, wordt zichtbaar wat er gaande is in de organisatie en wat gedaan dient te worden om de noodzakelijke richting in te slaan. Hiervoor is geduld, nieuwsgierigheid en vakmanschap nodig. Dit kun je als partner van ons verwachten. "Hoeveel lucht heb jij om echt onder water te kijken?"


Certificeringen van Puur.nu
 

ACT®or  Human Being Management (HBM)

PUUR.nu is gecertificeerd om de Analytical Competence Tool (ACT®) in te zetten. Dit is een unieke online meetmethode die oog heeft voor de hele mens. Dit meetinstrument geeft richting bij ontwikkelvragen van organisaties, teams en individuen. ACT® gaat veel verder dan zichtbaar gedrag en cognitief denken. ACT® geeft een handvat om gezamenlijk in gesprek te gaan over onderstaande vragen:

  • Welke kwaliteiten bezit jij van nature en welke niet?
  • Benut je al je kwaliteiten in je huidige functie?
  • Op welke manier neem je beslissingen?
  • Hoe reageer jij onder druk?
  • Hoe komt het dat je zo reageert?
  • Hoe kan je meer energie halen uit jouw werk?
  • Ben je een natuurlijke leider?

 

CRKBO

Puur.nu is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en is daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze erkenning is het mogelijk om onze trainingen en workshops vrij van btw aan te bieden.

NOBCO

Door de certificering bij NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) kan Puur.nu coaching toepassen in diverse trajecten. 

NPDI

Puur.nu is partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid. Het NPDI helpt organisaties en medewerkers om duurzame inzetbaarheid praktisch vorm te geven. Zo is Puur.nu gecertificeerd als consultant om de KOBA-DI tool uit te voeren; onderzoek en advies in kosten en baten, als geïnvesteerd wordt in de inzetbaarheid van medewerkers. 
 


 

“Ik heb Christianne in netwerk-/werkverband leren kennen en heb van haar en haar enthousiasme genoten! Ik ervoer haar als een prettige, warme, open enthousiaste vrouw die mensen in beweging weet te krijgen en ik hoop dat zij deze competenties nog lang zal blijven inzetten! ”

Renske Gaal – Coördinator verzuim & re-integratie van Omring

“Yvonne is een gepassioneerde changemanager vol met creatieve oplossingen om mensen en organisaties in beweging te krijgen. Zeer betrouwbaar, betrokken en ambitieus.”

Marsha van Lanen

Meer informatie

Puur.nu houdt van creatie en doen. Zien we kans mensen en organisaties daarin vooruit te helpen, dan lanceren we een project of een nieuwe start-up. Altijd in co-creatie.