Terug naar portfolio

Zorgvuldige begeleiding voor medewerkers bij een corporatie in liquidatie

Corporatie WSG in Geertruidenberg. Ontmantelen van de organisatie.

Zorgvuldige begeleiding voor medewerkers bij een corporatie in liquidatie

De start

Woningstichting Geertruidenberg (WSG) was een woningcorporatie in Geertruidenberg en omgeving, met kwalitatief goed bezit en zo’n 25 betrokken medewerkers. Met het zogenoemde puzzelmodel werd het woningbezit van WSG overgenomen door 9 corporaties in de regio. Op 31-12-2018 betekende dit definitief het einde van WSG. Vanuit goed werkgeverschap en zorg voor de medewerkers heeft WSG begeleiding ingeschakeld van Puur.nu. 

De interventie

Het ontmantelen van de organisatie in opdracht van bestuur en RvC. Inrichten van een transitieteam, die alle 30 medewerkers succesvol en naar tevredenheid exit hebben geholpen, wat een enorme besparing heeft opgeleverd. Paul Pöttgens, voormalig manager Bedrijfsvoering WSG, vertelt: "WSG heeft Puur.nu ingezet in een situatie waarin er onduidelijkheid was over haar toekomst en voortbestaan. Ze zijn begonnen met een verkennend onderzoek om te bepalen wat medewerkers nodig hebben in tijden van onzekerheid zodat het managementteam een startpunt had. Toen uiteindelijk duidelijk was dat WSG zou worden ontmanteld en gesloten, is Puur.nu aan de slag gegaan om medewerkers klaar te stomen voor de huidige arbeidsmarkt. Veel medewerkers waren al lang werkzaam en waren redelijk onbekend met de werking van de huidige arbeidsmarkt. Puur.nu is breed aan de slag gegaan met een collectief aanbod en maatwerk. Denk bijvoorbeeld aan collectieve trainingen, individuele coaching, financieel pensioenadvies, het aanbieden van testen en met het actief bemiddelen binnen netwerken tussen vacature en kandidaat. Dit alles in een periode waarbij de einddatum steeds verschoof en daarmee de focus van de medewerkers ook.”

Het resultaat

“Puur.nu was helder in haar afspraken en heeft haar tempo continu aangepast aan de organisatie. Daarnaast heeft Puur.nu heel zorgvuldig gestuurd op budget. Voortdurend hebben ze gekeken of hun begeleiding ook uit andere potjes kon worden betaald. Hierdoor was het mogelijk medewerkers, ondanks een vertraging van een jaar, tot het einde te blijven begeleiden." Nagenoeg alle medewerkers zijn van-werk-naar-werk gegaan. 


Terug naar portfolio

“Ik heb Puur.nu leren kennen als een professionele en gedreven organisatie. Zij zijn een goede ondersteuning bij personele vraagstukken in ontwikkeling, bemiddeling en plaatsing van medewerkers.”

Paul Pöttgens, voormalig manager Bedrijfsvoering WSG

“Door de creativiteit en flexibiliteit van Puur.nu was het mogelijk medewerkers, ondanks een vertraging van een jaar, tot het einde te blijven begeleiden.”

Paul Pöttgens, voormalig manager Bedrijfsvoering WSG