Terug naar portfolio

Utopia in 10 stappen

In 10 stappen naar jouw essentie. Verdiep je zelfinzicht en verscherp je keuzes.

Utopia in 10 stappen

Het doel

Verdiep je zelfinzicht en verscherp je keuzes. Motto van het programma UTOPIA in 10 stappen® is 'Je kunt de ander niet verder brengen dan je zelf bent.' Na het programma: hebben deelnemers de energie en spirit om aan de slag te gaan | zien mogelijkheden; 'je eigen groene gras' | worden regisseur van hun eigen succes | weten wie het netwerk is & hoe dit in te zetten | weten wat co-creatie is & hoe dit werkt | durventevragen: daadwerkelijk stappen zetten in de praktijk.  

Het programma

UTOPIA in 10 stappen® is een complete en integrale methodiek voor organisatie en individu. In 10 stappen  helderheid in de sense of urgency van beweging in het bedrijf én van de individuen (in het bedrijf). Leiderschap, Oplossingsgericht werken, Durftevragen en Doen staan centraal. Naast ervaren, leren we tegelijkertijd de methodiek toe passen, zodat mensen er zelf mee aan de slag kunnen. Het programma is gebaseerd op  Oplossingsgericht coaching & management, Covey en systeemdenken van Bert Hellinger. 

We hebben een standaard programma, welke ingezet kan worden voor organisaties en groepen individuen. Duur: 2 dagdelen. Ook bieden we workshops (1 dagdeel) en maatwerkprogramma's (in overleg: 2 tot 4 dagdelen en terugkomdagen). PUUR.nu heeft de methodiek beschreven in een handzaam boekje. 

Enkele opdrachtgevers: Flow (voor projectleiders)  | WSG (voor alle medewerkers)  | Ziekenhuis Rijnstate (voor een speciek ontwikkelingsproject) | Sociale Verzekeringsbank (train-de-trainer voor leidinggevenden) | Dichterbij (voor alle medewerkers Jeugd) | Pluryn (voor het MT) | Ziekenhuis Twente (voor medewerkers in de leeftijd 30 - 35 jaar) | Open inschrijving (meer dan 25 groepen individuele deelnemers) | Politie (train-de-trainer COR). 

Het resultaat

Na UTOPIA in 10 stappen® hebben mensen meer inzicht in hun eigen patronen en hebben een handreiking wat wel werkt, niet werkt en nog nodig is in / voor de praktijk. Deelnemers zijn enthousiast om aan de slag te gaan en hebben concreet oplossingen en mogelijkheden hiertoe. Door de combinatie van theorie en prakijk kunnen de deelnemers (delen van) de methodiek zelf toepassen in de eigen praktijk. 

Meedoen?

Bel Christianne Bongers of stuur een mail naar bongers@puur.nu

Investering

De training bieden we aan als standaard progamma of in maatwerk. Puur.nu is gecertificeerd opleider en geregistreerd bij CRKBO. Dit betekent dat we de training vrij van btw kunnen aanbieden. 

 


Terug naar portfolio
Ons 10-stappenplan