Terug naar portfolio

Toekomstbouwers Gelderland

Toekomstbouwers Gelderland

De start

De sectoren van wonen, zorg, welzijn, overheid en werk blijven sterk in beweging, mede door hun maatschappelijke positie. Om de opdracht die deze sectoren hebben te realiseren, is investeren in de toekomst van groot belang. Wij geloven dat de jonge generatie het in zich heeft om het verschil te maken. Voor zichzelf en voor anderen. Wij helpen iemands levenspad te versnellen en het potentieel zichtbaar te maken, waardoor de motivatie en de veerkracht toeneemt. Als je weet wie je bent en wat je wilt, ben je effectiever in het bereiken van je ambities en kun je meer impact maken. Impact op anderen, in een organisatie en in de samenleving.

Maatschappelijke vraagstukken vragen tegenwoordig om een integrale aanpak waardoor samenwerken in de keten noodzakelijk is. Door jong professionals van diverse ketenpartners te laten samenwerken in ons programma, creëren we ambassadeurs binnen de keten en een netwerk voor de toekomst. Daarmee bouwen we gezamenlijk aan toekomstbestendige organisaties en aan veilig, duurzaam en sociaal wonen in Gelderland!

De interventie

Een ontwikkeltraject voor jong professionals in samenwerking met de ketenpartners. De eerste groep is gestart in oktober 2022 en wordt uitgevoerd door DIE NIEUWE (Joost Broeren en Christianne Bongers).  

Het programma bestaat uit drie leerlijnen en een impact challenge:

 1. Persoonlijk leiderschap - Persoonlijk leiderschap is een ontdekkingstocht naar wie je bent, wat je kunt, wat je belemmert en wat je wilt. Van daaruit kan je zelfbewust richting geven aan jezelf en je (werk)omgeving.
 2. Persoonlijke vaardigenheden - Met professionele vaardigheden laat je zien dat je in staat bent goed te functioneren in je rol. Goed zijn in je vak is belangrijk, maar hoe succesvol je bent hangt grotendeels af van je professionele vaardigheden.
 3. Verandering & vernieuwing - Door het delen van kennis op de verschillende vakgebieden en maatschappelijke ontwikkelingen leer je complexe vraagstukken plaatsen binnen het groter geheel.

In duo’s gaat men aan de slag met een impact challeng. Een oplossing voor een actueel maatschappelijk vraagstuk wat de deelnemers gezamenlijk i´╗┐nbrengen.

Het resultaat voor de organisatie

 • Een enthousiast en flexibel talent aan de organisatie, sector en regio toegevoegd.
 • De aantrekkelijkheid van de organisatie, sector en regio voor jong talent vergroot.
 • Je organisatie ge-update door ruimte te geven aan (de ideeën van) de nieuwe generatie.
 • Je gaat met mensen aan de slag die al behoorlijk wat kennis in huis hebben. Ze staan open voor jullie kijk op de wereld, maar komen ook met nieuwe inzichten. Ze brengen nieuwe inzichten en talenten met zich mee en jij helpt hen verder in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is win-win!

Het resultaat voor de deelnemer

 • Weet de jong professional wie hij/zij is en waar hij/zij voor staat.
 • Kent de jong professional zijn/haar grenzen en heeft geleerd deze om te bewaken.
 • Is de jong professional zich bewust van zijn/haar kwaliteiten en ambities en weet hoe hij/zij die kan realiseren.
 • Is zijn/haar zelfkennis, probleemoplossend vermogen en weerbaarheid vergroot. 
 • De jong professional is assertiever en veerkrachtiger geworden.Heeft de jong professional geleerd om vanuit meerdere perspectieven naar vraagstukken te kijken en verantwoordelijkheid te nemen.
 • Is de jong professional bekend met de beginselen van innovatie en organisatieverandering en weet deze toe te passen.
 • Heeft de jong professional een waardevol regionaal netwerk in de keten opgebouwd
 • Heeft de jong professional verdieping aangebracht in vakkennis en kennis van de sector (van en met elkaar leren).

Bezoek de website van DIE NIEUWE


Terug naar portfolio

“De toekomstbouwers hebben me een impuls gegeven. Het vermogen om zelf richting en een boost te kunnen geven aan mijn werkzaam leven, dat geeft een enorm goed gevoel. Bovendien heb ik mijn netwerk echt verrijkt!”

Deelnemer Toekomstbouwers Gelderland

“Dit traject is voor mij een ontdekkings-tocht naar mezelf. Ook de positiviteit vanuit de groep, en de ondersteuning, het meedenken, het steuntje in de rug. Kortom hartverwarmend!”

Deelnemer Toekomstbouwers Gelderland