Terug naar portfolio

SLIMsamenwerken

Een samenwerking van 12 corporaties in Gelderland gericht op leren en ontwikkelen.

SLIMsamenwerken

Het Doel

Het ontwikkelen van een regionaal strategisch opleidingskader met leerlijnen. Hierdoor wordt leren & ontwikkelen inzichtelijk en mogelijk gemaakt voor alle corporatie-medewerkers zodat men toegerust is op de opgave van de corporatie van de toekomst. De ontwikkelvragen voortkomend uit de strategische personeelsplanning (SPP) en het daaruit afgeleide regionale opleidingsplan worden gezamenlijk vormgeven in een regio-academie en een leermanagementsysteem. 

De interventie

Christianne begeleid vanuit Puur.nu als programma-manager dit project. De strategische personeelsplanning (SPP) van elke individuele corporatie wordt vertaald naar een regionaal strategisch opleidingskader. Dit wordt geborgd door inkoop van een gezamenlijke regio-academie waar elke deelnemende wonigcorporatie een eigen portal heeft. Naast het inkopen van eigen opleidingen en trainingen is dan mogelijk om een gezamenlijke opleidings- en trainingskalender te integreren.

Daarnaast krijgen medewerkers de mogelijkheid om een leer- & ontwikkeltraject te volgen inclusief een talentenprofiel. En medewerkers en leidinggevenden worden toegerust en begeleid bij het voeren van de leer- en ontwikkelgesprekken d.m.v. trainingen en workshops.

Het resultaat

Een regio-academie met een open aanbod van trainingen en opleidingen vertaald vanuit het regionaal strategisch opleidingskader. Medewerkers kunnen tegen een aantrekkelijke prijs deelnemen vanwege het gerealiseerde inkoopvoordeel en men kan makkelijk in-company trainingen delen met andere corporaties. Door de regionale samenwerking vergroot de medewerker zijn netwerk van collega's in de regio (van en met elkaar leren).

Voor de medewerker is het inzichtelijk welke leerlijnen behoren bij de functie of bij de volgende stap die ze willen maken. Het talentenprofiel draagt bij aan inzicht en focus.


Terug naar portfolio
Intentieverklaring van de samenwerkende woningcorporaties