Terug naar portfolio

Pluryn | Van strategie naar praktijk

Inzetten van de nieuwe strategische koers voor directie en managers van Pluryn.

Pluryn | Van strategie naar praktijk

De start

Pluryn had een nieuwe strategische koers ingezet. Een managementteam van Pluryn had hierin behoefte om met elkaar tot de kern te komen; elkaar te horen en te verstaan en van daaruit te co-creëren en daadwerkelijk stappen te zetten in de praktijk. Als individu en als team is er nog een slag te slaan in het groeien in verantwoordelijkheid en in positie komen. Yvonne Beckers is gevraagd om dit proces te begeleiden en de strategische koers - in de praktijk - te vertalen naar tactisch en operationeel niveau voor de individuele managers en hun teams. 

De interventie

Yvonne is gestart met interviews om zo alle teamleden te horen en in kaart te brengen waar wensen, behoeften, knelpunten en de angels zaten, in de systeemdynamiek van de organisatie en het team. En ook waar de 'gap' zat tussen strategische koers en de tactische en operationele invulling. In diverse heidagen is dit resultaat teruggekoppeld aan het managementteam en is met behulp van verschillende methodieken tot de kern gekomen, waarna deze inzichten en oplossingen zijn toegepast in de praktijk. Het managementteam is gedurende een jaar in de praktijk verder begeleid om te komen tot het gewenste resultaat. 

Het resultaat

Verbinding in het team, met teamleden onderling en verbinding met de strategische koers van de organisatie. Het gehele traject heeft in grote mate bijgedragen aan persoonlijk leiderschap van elke individuele manager en de directeur, wat z'n directe weerslag had op de werkvloer.  

Bron afbeelding: Pluryn


Terug naar portfolio