Terug naar portfolio

Kracht in Mobiliteit. Versterking van duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van corporatiemedewerkers in Gelderland.

Het samenwerkingsverband van corporaties in Gelderland. Puur.nu is projectontwikkelaar en faciliteert de uitvoering.

Kracht in Mobiliteit. Versterking van duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van corporatiemedewerkers in Gelderland.

Het doel

Kracht in Mobiliteit is een regionaal samenwerkingsverband van 17 wooncorporaties in Gelderland. Zij delen hun visie daar waar het gaat om de grote volkshuisvestelijke opgave in de regio. Kracht in Mobiliteit gaat over arbeidsmobiliteit, duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en ontwikkeling, waardoor medewerkers wendbaar en arbeidsmarktfit zijn.

De interventie

Voor Kracht in Mobiliteit is per oktober 2016 facilitator Christianne Bongers van Puur.nu aangetrokken. Zij is projectontwikkelaar en heeft een faciliterende rol, waardoor corporaties hun doelen en bijbehorende resultaten behalen. Sandra Nellen en Daan Bongers van Puur.nu verzorgen de backoffice van Kracht in Mobiliteit, door uitvoering te geven aan bijeenkomsten/evenementen voor medewerkers en werkgevers en de communicatie en PR te verzorgen. Daarnaast helpt Kracht in Mobiliteit medewerkers bij een volgende stap in werk, om de focus op leren en werken te stimuleren en verzorgt het samenwerkingsverband loopbaanspreekuren bij de deelnemende corporaties.
 

De resultaten

Duurzame inzetbaarheid staat stevig op de agenda bij de corporaties. Er is een Kracht Academie opgezet, waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen, ondersteuning krijgen bij opleidingsvraagstukken en hun eigen expertise inzetten voor collega's. Jaarlijks worden workshops voor medewerkers georganiseerd - en minimaal één groter event voor werkgevers en/of werknemers. De tevredenheid over de workshops is groot. 

 Bezoek de website van Kracht in Mobiliteit


Terug naar portfolio

“De sfeer, Christianne die de workshop gaf, de interactie met de andere deelnemers ging heel natuurlijk, mensen waren ook open.”

Deelnemer aan een workshop Kracht in Mobiliteit

“Als ik had geweten wat ik nu weet, had ik de stap eerder gezet.”

Peter Spaan