Terug naar portfolio

De Nieuwe Arbeid (DNA). Het regionale, intersectorale HR-netwerk.

Op een innovatieve manier inzetten op de arbeidsmarkt van Gelderland en Noord-Brabant. Verbeteren van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

De Nieuwe Arbeid (DNA). Het regionale, intersectorale HR-netwerk.

De start

In 2007 startten Christianne Bongers en Yvonne Beckers drie intersectorale netwerken, zodat werkgevers onder eigen regie invulling konden geven aan de Wet Verbetering Poortwachter. Door 'muren tussen organisaties te verlagen', wisselden werkgevers hun werknemers uit, wat een win-win-win was, met vertrouwen als basis. Binnen enkele jaren zijn deze netwerken uitgegroeid naar 23 netwerken door heel Nederland. Ook de thema's ontwikkelden zich van re-integratie naar re-organisatie, naar werving van talent en duurzame inzetbaarheid en 'de achterdeur dicht houden'. Vanaf 2017 is de focus gelegd op twee stichtingen: DNA Gelderland (habitat van Christianne Bongers) en DNA Noord-Brabant (habitat van Yvonne Beckers). Met mooie resultaten. In 2021 hebben Yvonne en Christianne het bestuurderschap overgedragen aan nieuwe bestuurders. 

Het doel

De Nieuwe Arbeid (DNA) is hét innovatieve platform van, voor en door werkgevers in arbeidsparticipatie en arbeidsmobiliteit. DNA streeft naar een meer duurzame nieuwe arbeidsmarkt én het bevorderen van (de) nieuwe arbeid. DNA bestaat uit twee onafhankelijke Stichtingen in de regio Gelderland en Noord-Brabant. De Stichtingen wordt gevormd van, voor en door werkgevers uit diverse sectoren. Deze zijn ook vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht. DNA werkt samen met andere netwerken, partijen en stakeholders in de regio. Partners die ervoor zorgen dat we met elkaar meer en meer kennis delen en verbindingen leggen om Gelderland en Noord-Brabant krachtig te laten acteren in deze veranderende arbeidsmarkt.

De interventie

De nieuwe arbeidsmarkt vraagt om anders denken en doen van onder andere werkgever én werknemer. DNA biedt werkgevers, werkenden en andere stakeholders een praktisch platform. De vraag van de werkgevers is leidend in onze regionale aanpak.

Meer dan 100 werkgevers uit verschillende sectoren in de regio’s Gelderland en Noord-Brabant wisselen binnen het platform werk, projecten, kennis, werknemers, ideeën en ervaringen uit om duurzame inzetbaarheid van mensen én arbeidsmobiliteit in de regio te versterken. Offline via HR-meetings en werknemersmeetings en online via de DNA-app. Yvonne Beckers is bestuurder bij DNA Noord-Brabant, Christianne Bongers is bestuurder bij DNA Gelderland. Sandra Nellen van Puur.nu verzorgt de backoffice voor beide netwerken en Annemiek Wienk is de programmamanager voor DNA Noord-Brabant.

De resultaten

De Nieuwe Arbeid is gericht op winst voor werkgever, werknemer, dienstverlener, overheid en andere stakeholders. Deelname aan het DNA-netwerk is praktisch en levert werkgevers en de organisatie direct resultaat op door gezamenlijke werving & selectie (matches), outplacement en projecten in leren & ontwikkelen. 

Bezoek de website van De Nieuwe Arbeid


Terug naar portfolio

“Ik heb Christianne leren kennen in het PUUR-netwerk, later DNA-netwerk, zowel in de rol van mede-oprichter, voorzitter, als trainer. Ik vind het enorm fijn samenwerken met Christianne, omdat ze altijd mogelijkheden ziet, open en eerlijk communiceert, mensen verbindt. Ik vind haar een heel goede inspirator, geef Christianne een rol in een groep en de energie gaat stromen en iedereen raakt ge├»nspireerd en gemotiveerd om meteen aan de slag te gaan. Ze heeft een enorm netwerk en weet altijd mensen te koppelen.”

Ada Windt

“Ik zie mijn toekomst weer zonnig tegemoet.”

Anonieme medewerker, gepitcht tijdens netwerkbijeenkomst