Terug naar portfolio

Begeleiden bestuurlijke fusie in de V&V

Begeleiden bestuurlijke fusie op managementniveau

Begeleiden bestuurlijke fusie in de V&V

De start

De directie van de nieuwe fusieorganisatie heeft Puur.nu gevraagd om de bestuurlijke fusie tussen AriënsZorgpalet en Bruggerbosch - op managementniveau - te begeleiden. Beide organisaties in de ouderenzorg in Enschede. Organisaties met een sterke eigen cultuur, mensen en klantpopulatie. 

De interventie

We zijn gestart met een aantal achtereenvolgende heidagen voor alle 45 managers. De opbouw van deze dagen: Zichtbaar, voelbaar en tastbaar maken van de verschillen en overeenkomsten in cultuur en individuen | Gezamenlijke missie en visie samenstellen | Kernwaarden en DNA behorende bij deze visie | Systeemopstelling: welke plek neemt ieder individu in in het oude en in het nieuwe systeem | Vertaling naar de praktijk van alle dag. Na deze dag is in samenwerking met de directie een plan van aanpak voor het vervolg gemaakt, met als doel: verdere integratie en optimalisatie van twee organisaties tot één geheel. Puur.nu creeërde een veilige omgeving, waarin 'het echte gesprek' kon plaatsvinden en mensen elkaar konden en wilden horen en zien. 

Het resultaat

Het 'echte gesprek met elkaar over wat was - wat is - en wat gaat komen'. | Inzicht in de overeenkomsten en verschillen - en hoe hiermee om te gaan in de praktijk; handvaten in de praktijk. | Elkaar leren kennen, waarderen en respecteren. | Inzicht in welke managers zich 'buiten het systeem' plaatsten, wat aanleiding was voor verdere verkenning en gesprekken. | Een aansprekende visie, welke richtinggevend was. | De start van co-creatie in een nieuwe organisatie. 


Terug naar portfolio