Terug naar portfolio

1100 medewerkers in de ontwikkelstand

Inzetten koers leren & ontwikkelen voor 1100 medewerkers van Pluryn.

1100 medewerkers in de ontwikkelstand

De start

"Met elkaar naar morgen." De maatschappij ontwikkelt en verandert, net als alles in ons leven. Voor de een betekent dit bevrijding, voor de ander blijft veranderen noodzaak. Misschien is het wel onontkoombaar. Je leeftijd of levensfase maakt daarbij steeds minder het verschil. De ondersteuningsmogelijkheden voor ouders bij het opvoeden en opgroeien van hun kinderen veranderen. Er zijn minder middelen beschikbaar en de ondersteuning gaat anders georganiseerd worden. Meer zorg en ondersteuning zal van de gemeenten en regulier voorzieningen beschikbaar komen. Dichtbij, in de buurt waar het kind opgroeit. Door minder financiële middelen wordt er ook een groter beroep gedaan op ouders, mantelzorgers en vrijwilligers: informele zorg. De professional zal steeds meer ondersteuning gaan bieden in de buurt, in de wijk samen met naasten, informele zorgverleners en andere ervaringsdeskundigen. Aan deze kansrijke ontwikkeling in onze samenleving wil Pluryn graag bijdragen. 

De interventie

Puur.nu is gevraagd om de nieuwe strategische koers 'leren & ontwikkelen' neer te zetten en uit te voeren met en voor 1100 medewerkers van Pluryn. "Anticiperen op de zorgvraag van morgen en op deze nieuwe werkomstandigheid, begint bij onszelf. Hoe kijken wij naar veranderingen die nu gaande zijn, hoe staan wij hier in, hoe geef je hier samen met collega’s leiding aan? Een kwestie van onder andere committment, lef en fouten durven maken. Samen - Professioneel - Open - Betrokken". 
"Samen een reis maken om de organisatie opnieuw uit te vinden. Daar hebben we iedereen voor nodig. Wat is leuker dan samen de toekomst tegemoet zien? En iedereen levert op zijn eigen manier een bijdrage hieraan. Leren, durven en doen! Zelf aan de slag gaan." 

Het resultaat

  • Beleidsnotitie 'koers leren en ontwikkelen', als integraal onderdeel van de HR-cyclus. Ontwikkeld in co-creatie met medewerkers Pluryn en Puur.nu.
  • Trainingsprogramma voor medewerkers in persoonlijke ontwikkeling en 21e-eeuwse vaardigheden. Uitvoeren trainingen in combi met co-trainer van Pluryn. 
  • Train-de-trainersprogramma om het programma zelf duurzaam in te zetten. 
  • Handboek en toolkit met theoretisch kader, werkvormen, outlines en praktische tools. 
  • Outcome: Leren & ontwikkelen als vast onderdeel op de agenda/HR-cyclus | Het programma is duurzaam ingezet binnen de organisatie, met eigen mensen | Medewerkers ervaren meer werkgeluk | Medewerkers weten de wegen & mogelijkheden hoe eigen regie te pakken & in te zetten | De interne organisatie dient als spiegel voor de cliënt & omgeving, vanuit het perspectief ‘Je kunt iemand niet verder brengen dan jezelf bent’. 

Terug naar portfolio