Terug naar portfolio

Transferpunt. Talentoptimalisatie van corporatiemedewerkers in Limburg.

Transferpunt is het samenwerkingsverband van wooncorporaties in Limburg.

Transferpunt. Talentoptimalisatie van corporatiemedewerkers in Limburg.

Het doel

Heemwonen, Servatius, Weller, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woonpunt, Woonwenz, ZOwonen, De Voorzorg en Antares werken samen in Transferpunt. Doel van Transferpunt is zorgen dat de talenten van de medewerkers bij de aangesloten corporaties optimaal benut worden en dat de juiste talenten voor corporaties beschikbaar zijn. 

De interventie

Transferpunt faciliteert de beweging in ontwikkeling en leiderschap. Werkgevers en werknemers willen hierbij horen, omdat deze beweging het gewenste resultaat creëert - en omdat het leuk is. Transferpunt geeft medewerkers de mogelijkheid om regie te nemen over hun leven en loopbaan in een snel veranderende arbeidsmarkt én sector: “Wij gunnen iedere medewerker werk dat aansluit bij zijn of haar passie en talent”. Hiervoor is het nodig dat medewerkers actief inzetten op ontwikkeling en leiderschap (eigen regie) in en buiten de deelnemende corporaties. 

Sinds maart 2018 is Christianne Bongers als projectmanager aangesteld om de doelen van Transferpunt aan te jagen en te faciliteren en stuurt het projectteam aan. 

De resultaten

Door de inzet van Christianne Bongers zijn er meerdere initiatieven opgezet in de regio en nieuwe partijen aangetrokken. In 2018 stonden er 22 trainingen/sessies op het programma, waaraan 607 corporatiemedewerkers hebben deelgenomen. Ook is het team uitgebreid met werkgroepen die praktische zaken kunnen overnemen. De werkgroepen bestaan uit 14 leden uit verschillende corporaties. Het streven is om het aantal deelnemende corporaties uit te breiden en het leerportaal te vergroten.

Bezoek de website van Transferpunt


Terug naar portfolio
Impressie van de bijeenkomsten