Terug naar portfolio

Een lentebries voor de Lindenberg in Nijmegen

Lindenberg Cultuurhuis in Nijmegen. Directeur Teddy Vrijmoet over het werk van Puur.nu.

Een lentebries voor de Lindenberg in Nijmegen

De start

“De afgelopen jaren heeft de Lindenberg het een en ander meegemaakt, met veel impact op de medewerkers." In 2018 kwam Teddy hier werken: "Ik voelde dat een grote groep mensen nauwelijks werd bevraagd op hun vele vaardigheden. Ze konden zich niet laten gelden, terwijl zij het kapitaal van de organisatie zijn.

Voor een nieuw jaarplan was er veel behoefte aan een aantal kaders. Het leek me wijs daarvoor een blik van buitenaf in te schakelen. Via het netwerk hebben we gevraagd wie daar het meest geschikt voor is. 'Dan moet je Yvonne Beckers hebben', kregen we te horen. We hebben Yvonne gevraagd samen met ons naar de toekomst te kijken. Tijdens de voorbereiding zei ze: ‘Jullie hebben een lentebries nodig.' En ja, daar heeft ze voor gezorgd.”

De interventie

Cultuurvraagstukken, verandermanagement en eigenaarschap bij medewerkers aangebracht. “Yvonne hoort de vraag van de ander en kan die vraag vertalen in een oplossing. Ze put uit een ruim arsenaal aan mogelijkheden. Samen kwamen we o.a. uit op een sessie van een dagdeel met zestig medewerkers van de Lindenberg. Tijdens de voorbereiding bleef ze er bovenop zitten, ze zorgde goed voor ons. In de bijeenkomst werden mensen uitgedaagd om in veilige omgeving te zeggen wat ze denken en voelen. Als procesbegeleider creëerde zij veiligheid als randvoorwaarde. Medewerkers hadden het gevoel: okay, we mogen meedenken.”

Het resultaat

“Medewerkers hebben een intrinsieke motivatie om bij de Lindenberg te werken. Yvonne heeft die passie herkend en de kracht daarvan terug naar de oppervlakte gebracht. De bijeenkomst heeft de organisatie lucht en ruimte gegeven. Na de interventie in 2018 hebben we in 2019  nog twee bijeenkomsten door Yvonne laten organiseren. Medewerkers hebben meegedacht over hoe de nieuwe visie er uit moet komen te zien. Waar zitten de kansen en bedreigingen? Ook dat is prima verlopen. 

Ik ben bijzonder tevreden. Wat ik de medewerkers heel erg gunde was dat gevoel: we mogen weer. Dat werkt beter als een ander dat geeft. Als een cadeautje. Dat heeft Yvonne gedaan.”


Terug naar portfolio

“Yvonne Beckers hoort de vraag van de ander en kan die vraag vertalen in een oplossing. Ze put uit een ruim arsenaal aan mogelijkheden.”

Teddy Vrijmoet, directeur Lindenberg Cultuurhuis